TEDAVİ BASAMAKLARI ve OBEZİTE CERRAHİSİ

 

 

Obezite tedavisinde nedene yönelik tedavi uygulanmalıdır. Obeziteye neden olan metabolik bir neden var ise öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekir. Hastaya uygun diyet tedavisi,egzersiz ,ilaç tedavisi,psikolojik destek ve diğer tedavi yöntemleri planlanmalıdır. Hasta detaylı analizlerden geçirilmeli,obezitenin herhangi bir genetik,endokrin,nörolojik patolojiden veya ilaç kullanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ortaya konmalıdır.

 

ADIM ADIM OBEZİTE TEDAVİSİ

 

Obezitenin tedavisi çeşitli basamaklardan oluşmaktadır. Birinci basamakta sağlıklı bir beslenme düzeninin sağlanacağı diyet ve egzersiz gelmektedir. Davranış değişikliği tedavisi , ilaç tedavisi ve son basamakta ise cerrahi tedavi gelmektedir.

 

Obez hastalara öncelikle ilk üç basamaktaki tedavi yöntemleri uygulanır. Kişi, belli bir süre içerisinde bu tedavi yöntemleri ile başarılı sağlayamadığında son basamak olarak cerrahi tedavi uygulanabilmektedir.

 

 

Obeziteye sebebiyet veren birçok faktör vardır.

Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitede azalma, yaşın ilerlemesi ,cinsiyet (kadınların daha yatkın olduğu bilinmektedir), doğum sayısının fazla ve doğumlar arası sürenin kısa olması, hormonal bozukluklar, kısa süreli ve şok diyet uygulamaları, metabolik ve psikolojik etmenler dışında genetik faktörü obeziteye neden olan önemli etkenler arasındadır.